Osano Basis Afbeelding

OSANO en de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

OSANO conformeert zich aan de standaarden, producten en voorzieningen waaruit de GDI van de overheid bestaat. Deze herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten maken het overheden, publieke organisaties en private partijen mogelijk om hun primaire processen doelmatig in te richten en te blijven ontwikkelen. OSANO conformeert zich aan de standaarden, producten en voorzieningen waaruit de GDI van de overheid bestaat. 

Deze herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten maken het overheden, publieke organisaties en private partijen mogelijk om hunprimaire processen doelmatig in te richten en te blijven ontwikkelen.

GDI- Gegevens en de Basisgemeente Suite

Gegevensopslag-ontsluiting en -distributie als basisinfrastructuur voor een open gemeentelijke informatievoorziening. Voor de uitwisseling van gegevens en informatie heeft de overheid een aantal standaarden vastgesteld waarmee een solide fundament kan worden gelegd voor de verdere ontwikkeling van een open gemeentelijke informatievoorziening.

Belangrijk hierin zijn de referentiemodellen RSGB, RGBZ en het standaard uitwisselingsformaat StUF voor het uitwisselen van gegevens en informatie tussen systemen en toepassingen. Door de invoering van het stelsel van basisregistraties en het aan elkaar koppelen van de verschillende basisregistraties verschuift het zwaartepunt van de gemeentelijke informatievoorziening van pure gegevensverwerking en registratie naar informatieverstrekking.

De nadruk komt te liggen op de ondersteuning van medewerkers in het zaakgericht kunnen werken. Het innovatief automatiseren van de processen voor het beheren van zaken en dossiers draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van de i- en - e-overheid. Het resultaat is vermindering van de administratieve lastendruk, het versterken van de dienstverlening en vergroting van de transparantie. Gestandaardiseerde gegevensopslag, ontsluiting en distributie is hiervoor een randvoorwaarde.

OSANO faciliteert deze ontwikkeling met de Basisgemeente Suite.

zie ook iBestuur 17-01-2016 pag. 34 en 35

OSANO committeert zich aan het Leveranciersmanifest Open Standaarden:
  1. Wij hanteren de lijst met verplichte standaarden
  2. Wij hanteren waar mogelijk openbare en vrij toegankelijke best practices en implementatieprofielen
  3. Wij sluiten aan bij de Generieke Digitale Infrastructuur van het Nationaal Beraad.